„Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi!

Ja zwyciężyłem świat”.

J 16,32

Kochani Miłośnicy Najświętszego Oblicza

Na Święte Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa niech światło płynące z tych zbawczych Tajemnic rozjaśni ciemności serc i opromieni swym blaskiem nasze codzienne życie.

Jaśniejące chwałą Oblicze naszego Pana niech wleje w serca ufną nadzieję, że krocząc wiernie za Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Mistrzem przejdziemy zwycięsko pośród zasadzek zła i grzechu obecnego świata.

Niech paschalne zwycięstwo zabitego Baranka umacnia i prowadzi do odważnego wyznawania wiary oraz czytelnego świadectwa mocy Boga, dzięki któremu cierpiąc nie poddajemy się zwątpieniu, będąc prześladowanymi nie czujemy się osamotnieni, a umierając nie giniemy.

Niech nasze życie, dzięki mocy Ducha będzie nieustannym objawianiem śmierci i życia Jezusa, naszego Pana ku chwale Boga Ojca i dla zbawienia wielu, za których On oddał swoje życie.

Radosnych , Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzą Siostry Obliczanki

Wielkanoc 2021