Apostolstwo, to po prostu głoszenie Ewangelii, to ukazywanie światu wielkiej miłości, jaką Bóg ukochał człowieka i objawił w Jezusie Chrystusie! Radosna nowina!

Jak spełniamy to chrześcijańskie zadanie w naszym Zgromadzeniu?

Idziemy wieloma drogami aktywności zawodowej i apostolskiej; nie „co” robimy jest istotą, tylko „dlaczego” i „dla Kogo”. Aby ukazać innym, często dyskretnie, piękno osobistej relacji z Chrystusem, jakie jest dostępne każdemu, kto zapragnie „szukać Jego Oblicza” (por. Ps 27).

Jako duchowe córki św. Franciszka, jesteśmy posłane do tych najbardziej ubogich moralnie.