page-header
Sprawdź

Twórczość

Nasze produkcje

Muzyka

Psalm 16

Modlitwa psalmami porusza najczulsze struny naszej duszy! Wiele tu przeżyć, osobistych spotkań...

Czytaj więcej
Twarzą w Twarz – pieśni o Bożym Obliczu

Spoj­rze­nie nie­sie moc prze­mia­ny.Od spo­tka­nia twa­rzą w twarz,nic już nie jest tak, jak było… „Ch­ry­stus...

Czytaj więcej
Historia pewnej miłości

„Hi­sto­ria pew­nej mi­ło­ści czyli rzecz o Eli­zie Cej­zik” to tytuł sztu­ki mu­zycz­nej, która po­wsta­ła z o­ka­zji...

Czytaj więcej

Publikacje

Dzieło wynagradzania

Andrzej Baran OFM Cap Dzieło wynagradzania dla odważnych w miłości. Zaangażowanie się w dzieło...

Czytaj więcej
Modlitewnik

O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»Szukam, o Panie, Twojego oblicza;swego oblicza nie zakrywaj przede mną...

Czytaj więcej
Twarz Boga

Powieść Doroty Krawczyk Twarz Boga Doroty Krawczyk to powieść o relacjach. Trzy dziewiętnastowieczne przyjaciółki:...

Czytaj więcej
Stańmy z ra­do­ścią przed ob­li­czem Pana

Kim je­stem w o­czach Boga i kogo o­pi­su­je 6 wer­set Psalmu 24: Takie jest...

Czytaj więcej
Z Elizą na każdy dzień

Ze Wstę­pu… Po co żyję? Dla­cze­go cier­pię? Czym jest szczę­ście? Kim jest Bóg? Kim...

Czytaj więcej
Back to top of page