page-header
Sprawdź

Twórczość

Nasze produkcje

Muzyka

Psalm 4

Psalm 4 to pierwszy z trzech utworów, które powstały w ostatnim czasie w naszych sercach. Do muzycznego...

Czytaj więcej
Litania do Bożego Oblicza

Kontemplujemy Oblicze Jezusa Chrystusa w różnych tajemnicach Jego życia. Litania, którą prezentujemy jest...

Czytaj więcej
Psalm 16

Modlitwa psalmami porusza najczulsze struny naszej duszy! Wiele tu przeżyć, osobistych spotkań...

Czytaj więcej
Twarzą w Twarz – pieśni o Bożym Obliczu

Spoj­rze­nie nie­sie moc prze­mia­ny.Od spo­tka­nia twa­rzą w twarz,nic już nie jest tak, jak było… „Ch­ry­stus...

Czytaj więcej
Historia pewnej miłości

„Hi­sto­ria pew­nej mi­ło­ści czyli rzecz o Eli­zie Cej­zik” to tytuł sztu­ki mu­zycz­nej, która po­wsta­ła z o­ka­zji...

Czytaj więcej

Publikacje

Listy Elizy Cejzik

Z wielką radością prezentujemy szczególną dla nas publikację: Listy Elizy Cejzik – współzałożycielki...

Czytaj więcej
Oblicze Boże… teologia, ikonografia, duchowość

Ze Wstępu: „Można zauważyć, że w ostatnich latach odżywa duchowość i kult Bożego Oblicza. Jego czciciele...

Czytaj więcej
Dzieło wynagradzania

Andrzej Baran OFM Cap Dzieło wynagradzania dla odważnych w miłości. Zaangażowanie się w dzieło...

Czytaj więcej
Twarz Boga

Trzy dziewiętnastowieczne przyjaciółki: Eliza, Róża i Maryla wprowadzają nas w przygodę i bogactwo relacji: do siebie...

Czytaj więcej
Modlitewnik

O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»Szukam, o Panie, Twojego oblicza;swego oblicza nie zakrywaj przede mną...

Czytaj więcej
Twarz Boga

Powieść Doroty Krawczyk Twarz Boga Doroty Krawczyk to powieść o relacjach. Trzy dziewiętnastowieczne przyjaciółki:...

Czytaj więcej
Stańmy z ra­do­ścią przed ob­li­czem Pana

Kim je­stem w o­czach Boga i kogo o­pi­su­je 6 wer­set Psalmu 24: Takie jest...

Czytaj więcej
Z Elizą na każdy dzień

Ze Wstę­pu… Po co żyję? Dla­cze­go cier­pię? Czym jest szczę­ście? Kim jest Bóg? Kim...

Czytaj więcej
Back to top of page