Andrzej Baran OFM Cap Dzieło wynagradzania dla odważnych w miłości.

Zaangażowanie się w dzieło wynagradzania jest kontynuacją dokonującego się w Kościele dzieła odkupienia. W nabożeństwie wynagradzającym ofiarujemy Ojcu Przedwiecznemu cierpienia Chrystusa i Jego Przenajświętsze Oblicze za grzechy nasze i całego świata. Wynagradzająca kontemplacja Oblicza – według nauczania bł. Honorata – wiąże się z faktem, iż Zbawiciel w żadnej części swojego Ciała nie doznał tylu zniewag i zelżywości, co w Boskiej swojej Twarzy. Trzeba wielkiej odwagi i trzeba zawierzenia miłości, aby stanąć twarzą w Twarz i spojrzeć w to jedyne Oblicze. Wielkość Chrystusowego cierpienia pozostaje przed nami zakryta, dopóki Jego męka wyryta na Twarzy nie ukaże się wyraźnie naszym oczom. Cierpienie Syna Bożego jest manifestacją słabości Boga: „Chrystus został ukrzyżowany wskutek słabości” (1 Kor 15,4). Ludzie pokonali Boga – zabili Wszechmocnego! Grzech zwyciężył i w triumfie stanął przed krzyżem Chrystusa! Śmierć naszego Pana to największy grzech ludzkości, ale otwiera on jednocześnie droga do zbawienia człowieka. Miłość okazała się bowiem potężniejsza niż grzech. Ta miłość, której Chrystus uczy, wyraża się we wzajemnej służbie, w poświęceniu dla drugich, a ostatecznym jej sprawdzianem jest oddanie samego siebie w ofierze życia za bliźnich. Miłość szuka bowiem podobnej sobie miłości.

Dzieło wynagradzania dla odważnych w miłości

Prezentowana publikacja to nie tylko książka do przeczytania! Ale przestrzeń na spotkanie z Obliczem Chrystusa. Książka podzielona jest na dwanaście dni, w których znajdziemy modlitwę, wprowadzenia do medytacji, sigla biblijne, a także miejsce na osobiste notatki. Dodatkowo na końcu zamieszczono modlitwy rekolekcyjne.

Dzieło wynagradzania dla odważnych w miłości

Rekolekcje dostępne drogą wysyłkową. Napisz do nas lub zadzwoń – zakładka KONTAKT