Szczególnie Bolesne Oblicze Chrystusa zasługuje na uwielbienie. „Głowa Jego i czoło ukoronowane były cierniem, oczy zalane gorzkimi łzami, usta napojone żółcią i octem. Policzkowania, plwania, najkrwawszych zniewag, niczego Mu nie oszczędzono. Widzieliśmy Go – mówi Prorok – a nie było w nim krasy ani piękności. (…) Ewangeliści mówią wyraźnie, że: Żydzi pluli Mu w twarz, bili Go pięściami, dawali Mu policzki (…). Te drobne szczegóły, zarazem tak pełne znaczenia, tak rozrzewniające, nie bez szczególnego zamiaru Bożego zostały w Piśmie Świętym zamieszczone. Upominają one nas wymownie, abyśmy rozmyślając rozmaite tajemnice Męki Zbawiciela, szczególną zwracali uwagę na widok Bolesnego Oblicza, i szczególniejszą cześć Mu oddawali” (O czci wynagradzające, Warszawa 1902, s. 191-192).

(bł. Honorat Koźmiński)

W tradycji naszego Zgromadzenia posiadamy medalik Najświętszego Oblicza Pana Jezusa wg wzoru Chusty św. Weroniki z obrazu czczonego w Rzymie, w bazylice św. Piotra oraz przechowywanego w Tradycji Kościoła, w rozważaniu Drogi Krzyżowej. Rycina tego obrazu czczona była także w Tours we Francji od czasów s. Marii od św. Piotra, karmelitanki. Ten sam obraz czciła św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.

Na rewersie znajduje się wizerunek Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, której Serce przebite jest siedmioma mieczami.

Medalik można nabyć drogą wysyłkową. Koszt – dobrowolna ofiara.

Apostolstwo Najświętszego Oblicza:

s. Kazimiera WNO
ul. Żeromskiego 23
05-400 Otwock

Adres e-mail: apostol.oblicza@obliczanki.org.pl

Tel. 660 727 459

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek

Najświętszego Oblicza

ul. Zawodowa 25,

04-419 Warszawa

nr  konta 55 1240 2119 1111 0010 0200 6629