„Franciszkański ideał życia również w naszym wieku, podobnie jak w dawnych czasach, nieustannie pociąga wielu mężczyzn i wiele kobiet – spragnionych ewangelicznej doskonałości i szukających Królestwa Bożego. Ujęci mocno przykładem świętego Franciszka z Asyżu, członkowie Trzeciego Zakonu Regularnego usilne się starają naśladować samego Jezusa Chrystusa; żyją w braterskiej wspólnocie, zobowiązują się zachowywać rady ewangeliczne: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości i oddają się różnego rodzaju działalności apostolskiej. Aby tym doskonalej urzeczywistniać ideał swojego życia, pilnie i często się modlą, pielęgnują szczerze wzajemną miłość, praktykują prawdziwą pokutę i chrześcijańskie samozaparcie”.

Św. Jan Paweł II, (Z dokumentu zatwierdzającego „Regułę i życie Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego świętego Franciszka”)

Nasza wspólnota życia konsekrowanego należy do Rodziny Zakonów św. Franciszka z Asyżu. W Regule dla wszystkich Braci i Sióstr tej Rodziny św. Franciszek wskazuje nam sposób życia: zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości.

Poznając Ewangelię szukamy woli Bożej oraz nieustannie podejmujemy wysiłek nawracania się.  W niej odnajdujemy podstawowe wartości Królestwa Bożego, wskazówki do życia we wspólnocie, oraz Ducha, który ożywia.

„Miłość nie jest kochana!” To przejmujące wyznanie Franciszka pobudza nas, abyśmy swoim życiem uwielbiały Boga, dziękowały Mu za wszelkie dary oraz podejmowały pokutę za grzechy własne oraz naszych braci i sióstr w Kościele. Czynimy to zapatrzone w Oblicze Jezusa, które św. Franciszek kontemplował w tajemnicy wcielenia, męki krzyżowej oraz Eucharystii.

„O przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości! O wzniosła pokoro! O pokorna wzniosłości! Patrzcie na pokorę Boga i wylewajcie przed Nim serca wasze, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje.”

(św. Franciszek z Asyżu)

„Naśladowcy Jezusa Chrystusa za wzorem św. Franciszka zobowiązani są czynić więcej i dokonywać większych rzeczy, zachowując przykazania i rady Pana naszego Jezusa Chrystusa; powinni też wyrzekać się siebie samych, jak to każdy obiecał Bogu” (Reg. Pkt 1)