page-header

SiostryObliczanki

Z zachwytu nad Obliczem Boga, by każdy odkrył Jego spojrzenie z miłością…

Aktualności

Film „Oblicze Jezusa”

Z wielką  radością informujemy, że powstaje film dokumentalny o Obliczu Pana Jezusa! Ta produkcja będzie...

Czytaj więcej
13 października obchodzimy uroczystość naszego założyciela bł. Ojca Honorata

Ojciec Honorat przeżył w zakonie 68 lat z pasją kochania Boga i służenia Mu w każdym...

Czytaj więcej
Aktualizacja – COVID

Z radością informujemy,  że we wspólnocie w Częstochowie prawie wszystkie Siostry wróciły już do zdrowia, a hospitalizowane do domu....

Czytaj więcej

Myśl przewodnia

Gdybyśmy, choć w malej cząsteczce przeczuć mogli, jak nieprzebrane są skarby łaski ukryte w Przenajświętszym Obliczu Chrystusa, z pewnością wszystkie władze duszy naszej zwróciłyby się z pragnieniem niewypowiedzianym ku szukaniu tego Błogosławionego Oblicza. – Matka Eliza Cejzik

O nas

Rekolekcje

Serdecznie zapraszamy młode kobiety (od 18 roku życia) rozeznające powołanie na dzień skupienia do Częstochowy!

21 – 23 sierpnia 2020 r.

Temat: „Nikt nie ma większej miłości. O powołaniu do miłości.”

Wspólnota Modlitwy Wynagradzającej

Jeśli chcesz (po­zosta­jąc w swoim świec­kim po­woła­niu):

 • prze­ży­wać swoje życie w duchu wy­na­gradzania i eks­pia­cji,
 • mo­dlić się o Boże Mi­ło­sier­dzie szcze­gól­nie dla za­twar­działych grzesz­ni­ków,
 • u­ka­zy­wać praw­dzi­we Obli­cze Je­zu­sa po­przez gło­sze­nie Ewan­ge­lii lu­dziom z któ­ry­mi pra­cu­jesz, u­czysz się, od­poczy­wasz…
 • szu­kasz wspól­no­ty osób, które po­dob­nie jak Ty czują się we­zwa­ne do wy­na­gradzania we współ­cze­snym świe­cie…

Intencja wynagradzająca

Wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkich stosujących wobec drugiego człowieka przemoc fizyczną, psychiczną oraz akty terroru, mające na celu wprowadzenie strachu i lęku w życiu rodzinnym, społecznym, a także pozbawienie życia.

Weronika

Zobaczyć człowieka

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego:...

Czytaj więcej
Świadectwo Agnieszki

„Oblicze Jezusa w moim życiu” Mam na imię Agnieszka, prowadzę zespół i Wspólnotę Guadalupe z Lublina....

Czytaj więcej
Weronika

Weronikę, która otarła Twarz Jezusa na drodze krzyżowej, nazywamy odważną, miłosierną, wyczuloną na cierpienie Odrzuconego,...

Czytaj więcej

Kontakt

  Najczęstsze pytania

  • Czy można u nas nabyć medalik Najświętszego Oblicza?

   Tak. Możemy wysłać medalik z Obliczem Pana Jezusa. Koszt to dobrowolna ofiara. Szczegóły w zakładce medalik.

  • Czy można u nas nabyć płytę „Twarzą w Twarz”, modlitewnik, publikacje itp. o tematyce wynagradzania Najświętszemu Obliczu Jezusa?

   Tak. Prosimy o nadesłanie danych do wysyłki na nasz adres e-mail (w zakładce kontakt) i ilość zamawianych rzeczy. Koszt – dobrowolna ofiara.

  • Czy można mieć udział w naszym charyzmacie? W jakiej formie?

   Tak. Wynagradzanie i kontemplacja Najświętszego Oblicza są dla wszystkich kochających Chrystusa.

   Przy naszym Zgromadzeniu istnieje Obliczańska Wspólnota Modlitwy Wynagradzającej, do której może dołączyć każdy J. Szczegóły i kontakt w zakładce. Przyjmujemy kandydatki, które pragną służyć Bogu w życiu zakonnym w naszej Wspólnocie oraz jako siostry zjednoczone.

  • Co zrobić, aby wstąpić do Zgromadzenia?

   W sprawie wstąpienia do naszej Rodziny zakonnej zapraszamy do kontaktu z Referentką ds. Powołań – s. Stefanią, która z radością potowarzyszy na drodze rozeznawania powołania. (tel. 694 406 871 lub e-mail: siostryobliczanki@gmail.com)

  • Na czym polega forma życia sióstr zjednoczonych?

   Siostry zjednoczone żyją charyzmatem naszego Zgromadzenia pozostając w świecie, składają śluby prywatne.

  Back to top of page