„Wiesz dobrze, jak pragnę gorąco, żeby wszystko…
wszystko bez żadnego wyłączenia było wyłączną i nieodwołalną Twoją własnością: dusza ze wszystkiemi jej władzami,
ciało ze wszystkiemi zmysłami, serce ze wszystkiemi uczuciami i najskrytszemi poruszeniami…omnia!”
Eliza Cejzik

Narodziny dla nieba! Matka Eliza Cejzik całym sercem pragnęła należeć do Chrystusa. Dla Niego i z Nim przeżywała każdą chwilę swojego życia. A dzień śmierci otworzył jej wieczność przed Obliczem Pana.

16 lutego 2023 r. minęło 125 lat od śmierci Elizy Cejzik – współzałożycielki Zgromadzenia Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Przeżywamy obecny rok pod znakiem jubileuszu jej narodzin dla nieba. W tym czasie przyglądamy się bliżej naszej Matce, pierwszej Siostrze naszego Zgromadzenia, a także Apostołce Najświętszego Oblicza.


Eliza Cejzik

Zobacz artykuł https://www.obliczanki.org.pl/pierwsza-obliczanka-i-nasze-poczatki/

19 lutego w Nowym Mieście nad Pilicą w Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego odbywały się uroczystości związane z 125-leciem śmierci m.Elizy. Wraz z naszymi gośćmi dziękowałyśmy za dar życia i powołania Matki Elizy, a także prosiłyśmy o dar beatyfikacji.