page-header
Sprawdź

Obliczańska Wspólnota Modlitwy Wynagradzającej

Dołącz do nas

Przyjaciele Najświętszego Oblicza
Grupa nieformalna. Osoby zafascynowane tajemnicą Bożego Oblicza, odkrywanego w Piśmie Świętym.
Pogłębiają życie sakramentalne i modlitewne (spowiedź, Komunia św., adoracja).
Uczestniczą w wybrany przez siebie sposób w charyzmacie Zgromadzenia: np. przez
posiadanie medalika z wizerunkiem Oblicza Chrystusa, przez modlitwę Litanią czy Koronką do Najświętszego Oblicza, przez udział w obliczańskiej liturgii (msza wotywna, Liturgia godzin), przez przyjęcie peregrynującego Obrazu Najświętszego Oblicza, itp. Możliwość włączania się w Apostolski Łańcuch Cierpienia (nawet jednorazowo).

Apostolski Łańcuch Cierpienia Wynagradzającego
Tworzą osoby, które chcą świadomie przeżywać trudny dar cierpienia. Otrzymują zadania apostolskie, czując się – w zjednoczeniu z Jezusem Ukrzyżowanym – ważnym ogniwem tworzonego wspólnie dobra w Kościele i świecie na chwałę Boga. Podejmują formację, by poznać i wejść w charyzmat wynagradzania Najświętszemu Oblicza Chrystusa. Praktykują wybraną modlitwę wynagradzającą. Naśladują cnoty Matki Bożej Bolesnej.

Obliczańska Wspólnota Modlitwy Wynagradzającej
Wspólnota osób podejmujących stałą formację duchową w duchu charyzmatu
Zgromadzenia. Podejmują modlitwę wynagradzającą Bożemu Obliczu. Praktykują dni skupienia, rekolekcje o tematyce obliczańskiej i wynagradzającej. Głęboko włączają się w charyzmat Zgromadzenia, pozostając w swoich miejscach pracy i sytuacji rodzinnej. Uczą się od Maryi trudnej cnoty wdzięczności Bogu i ludziom pośród zwyczajnej codzienności.

Kobiety pragnące żyć charyzmatem Zgromadzenia, pozostając osobami świeckimi i żyjąc we własnym środowisku rodzinnym i zawodowym. Podejmują formację i prywatne zobowiązania praktykowania rad ewangelicznych w duchu ukrycia.

Główna odpowiedzialna:

s. Kazimiera WNO
ul. Żeromskiego 23
05-400 Otwock
e-mail: apostol.oblicza@obliczanki.org.pl
kom. +48 660 727 459

kontakt pocztowy z s. Katarzyną WNO i s. Krystyną WNO:
ul. Kubiny 2/4, 42-200 Częstochowa

Aby uzyskać szczegółowe informacje o przystąpieniu do wspólnoty napisz do nas!
Adres do korespondencji:

Apostolstwo Najświętszego Oblicza

s. Kazimiera WNO
ul. Żeromskiego 23
05-400 Otwock

Adres e-mail: apostol.oblicza@obliczanki.org.pl
Tel. 660 727 459

s. Katarzyna WNO i s. Krystyna WNO
ul. Kubiny 2/4
42 – 200 Częstochowa

    Back to top of page