Modlitwa psalmami porusza najczulsze struny naszej duszy! Wiele tu przeżyć, osobistych spotkań z Bogiem.
W Psalmach odnajdujemy to pragnienie bycia z Bogiem Twarzą w Twarz.

Dzielimy się naszym doświadczeniem medytacji nad Psalmem 16 w połączeniu z dźwiękami z głębi duszy!

Zapraszamy do słuchania!

Psalm 16 Siostry Obliczanki

Stawiam sobie Pana przed oczy, On jest.

Zachowaj mnie Boże u Ciebie się chronię, Tyś Panem moim, Tyś jest!

Błogosławię Ciebie, dajesz mi rozsądek i nawet nocą upomina mnie serce: Tyś jest!

słowa: Psalm 16 – oprac. Rita Hilbrycht WNO, muzyka – Rita Hilbrycht WNO, aranżacja i realizacja nagrania – Dorota Zaziąbło, śpiew – Gracjana Makarska WNO, instrumenty klawiszowe – Dorota Zaziąbło, altówka – Gracjana Makarska WNO, oprac. graficzne: Stefania Zbrojkiewicz WNO