W styczniu ukazała się najnowsza publikacja o Najświętszym Obliczu: Soteryjny wymiar Najświętszego Oblicza ChrystusaStudium dogmatyczne. Jest to rozprawa doktorska naszej siostry Anny Pędrak.

Rozprawa Anny Justyny Pędrak jest dziełem nowatorskim, twórczym i teologicznie bardzo ważnym.
W pierwszym rzędzie chodzi tu o przebadanie soteriologicznego wymiaru Bożego Oblicza w teologii współczesnej,
a następnie odniesienia myśli bł. o. Honorata w tej kwestii do przedstawionej teologii polskiej i niemieckiej.
Pani Doktor słusznie i przejrzyście ukazała jedną i drugą myśl teologiczną.
Tym bardziej, że bazowała na wspaniałej teologii św. Jana Pawła II, Josepha Ratzingera, kard. Gerharda L. Müllera, Hansa Urs von Balthazara i Czesława S. Bartnika, jak też przebadała archiwalne treści samego o. Honorata.
Tym samym ustawiła go i swoje Zgromadzenie w zdrowej teologicznie przestrzeni, że to, co jest ich misją – jest jak najbardziej słuszne teologicznie i praktycznie. Autorka osiągnęła zatem podwójny cel: wykazała żywe zainteresowanie teologią Bożego Oblicza,
a nade wszystko uznała bł. o. Honorata jako prawowiernego teologa, który z bluźniercy stał się wyznawcą,
z błądzącego stał się drogowskazem, z gardzącego stał się miłującym
.
Ks. prof. Krzysztof Góźdź

Anna Justyna Pędrak – ur. w 1987 r. w Byczynie. W 2021 r. uzyskała tytuł doktora z zakresu teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
asystent w Katedrze Historii Dogmatów i Teologii Historycznej KUL;
autorka artykułów z zakresu chrystologii, soteriologii i tematyki dotyczącej fenomenu życia w ujęciu interdyscyplinarnym.
Od 2006 r. członkini Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza;
Adres do korespondencji – annapedrak.sl@gmail.com Orcid: 0000-0001-9813-5277

Publikacja dostępna drogą wysyłkową. Zapraszamy do kontaktu z naszym sekretariatem:
obliczanki@obliczanki.org.pl
Tel.: 22 673 57 72,
22 673 42 21,
22 611 99 59