Kontemplujemy Oblicze Jezusa Chrystusa w różnych tajemnicach Jego życia. Litania, którą prezentujemy jest wpatrywaniem się w Twarz Chrystusa w tajemnicy odkupienia dzisiaj – bo Chrystus Pan jest Bogiem żywym!

Modlitwę zarejestrowano w kaplicy Braci Kapucynów w Zakroczymiu. Śpiewają Siostry Obliczanki.

Litania do Bożego Oblicza

Muzyka i realizacja nagrania: s. Gracjana Makarska WNO

Szczególne podziękowania dla Pani Doroty Zaziąbło. 🙂