Z wielką radością prezentujemy szczególną dla nas publikację: Listy Elizy Cejzik – współzałożycielki naszego Zgromadzenia.

Książka zawiera ponad 200 listów, które Matka Eliza pisała do bł. Honorata Koźmińskiego (swojego kierownika duchowego), a także kilka listów do innych osób, między innymi – Matki Elżbiety Stummer (felicjanki).

Listy Elizy Cejzik

Listy Elizy Cejzik są lekturą dla każdego. Czytelnik bez problemu może odnaleźć w nich odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań, szczególnie dotyczących życia wiarą, w zjednoczeniu z Bogiem, sensu życia lub tematyki cierpienia. Wczytując się w duchowe wyznania Matki Cejzik, towarzyszymy jej w codziennych zmaganiach i rozterkach.

Eliza, pisząc listy, nie sądziła, że kiedykolwiek zostaną one ujawnione i opublikowane. Tworzyła je z ogromną szczerością i otwartością, odkrywając w nich największe sekrety swojej duszy..

Julia Elżbieta Wąsala WNO

Modlitwa o beatyfikację Matki Elizy Cejzik

Boże, wpatrzeni w tajemnicę Chrystusa,
którego zbawcza miłość ogarnia wszystkich ludzi,
dziękujemy Ci za dar powołania do życia zakonnego
Twej wiernej służebnicy, Elizy Cejzik,
którą dałeś nam jako gorliwą apostołkę
miłości wynagradzającej
przez szerzenie czci Bolesnego Oblicza Pana Jezusa.
Racz wynieść ją do chwały ołtarzy,
abyśmy za jej przykładem,
rzez kontemplację Oblicza Chrystusa
odkrywali nieprzebrane skarby łask w Nim ukryte
i otrzymali łaskę, o którą z ufnością prosimy.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen