Ze Wstępu:

„Można zauważyć, że w ostatnich latach odżywa duchowość i kult Bożego Oblicza. Jego czciciele odwołują się do św. Weroniki, znanej z kart Ewangelii, która otarła twarz umęczonego Jezusa. Przez wieki chrześcijaństwo – wschodnie, czy zachodnie – pielęgnowało na różne sposoby pamięć o tym wydarzeniu, otaczając czcią również święte relikwie chust z wizerunkiem cierpiącego Syna Człowieczego.”

Andrzej Zając OFMConv

Prezentowana publikacja, pod redakcją dr Andrzeja Zająca OFMConv, nawiązuje do konferencji naukowej „Oblicze Boże: teologia, ikonografia, duchowość”, która odbyła się 22 marca 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Studiów Franciszkańskich, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW oraz Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Jakie tematy poruszone zostały w książce? Między innymi: Oblicze Boże w Starym Testamencie, Jezus jako Oblicze Ojca, od Mandylionu do Veraikonu, Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka, o czci wynagradzającej Najświętszemu Obliczu.

Zapraszamy do odkrywania, poznawania, a przede wszystkim kontemplacji Oblicza Bożego!

Oblicze Boże: teologia, ikonografia, duchowość

Jeśli jesteś zainteresowany powyższą publikacją – napisz do nas! Zakładka – KONTAKT