Jest to noc radości, ponieważ od teraz i na zawsze Bóg, Odwieczny, Nieskończony jest Bogiem z nami.

Jest blisko, stał się człowiekiem i nigdy nie odłączy się od człowieczeństwa, które uczynił swoim…

 ( Papież Franciszek)

Kochani Miłośnicy Bożego Oblicza

Niech dar Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, przychodzącego na świat w prostocie, ubóstwie i pokorze;
bez zabezpieczeń, planów i perspektyw; zdającego się na każdą ludzką wolę,
będzie odpowiedzią na wszystkie trudne pytania, rodzące się na drodze naszej ludzkiej egzystencji…

Niech świąteczny czas, będzie wypełniony pokojem serca, radością i zdrowiem,
którego w tym niespokojnym czasie pandemii szczególnie nam potrzeba.

Obfitych łask oraz pełnych ciepła i czułości świąt Bożego Narodzenia,
a także błogosławieństwa Pana czasu i historii w Nowym 2022 Roku

z darem modlitwy i duchowej łączności
m. Marietta z Siostrami Obliczankami