Rozpoczynamy nowy cykl katechez miesięcznych w formie slajdów wysyłanych osobom zainteresowanym problematyką obliczańską na ich adres e-mailowy.
(Dla chętnych możliwe jest także omówienie katechezy na spotkaniu skypowym).
Obecny cykl dotyczy prawideł życia wewnętrznego ukazanych na kanwie listów Elizy Cejzik do bł. Honorata Koźmińskiego

Możesz do nas dołączyć. Napisz zgłoszenie na adres: apostol.oblicza@obliczanki.org.pl