ANTYFONA NA WEJŚCIE                                                                                                                               

Dla Ciebie znoszę urąganie, + hańba twarz mi okrywa * i stałem się pośmiewiskiem dla innych. (Ps 69 (68), 8.12a)

KOLEKTA

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i miłosierny Boże, + abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważone w czasie Męki naszymi grzechami, * mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Najłaskawszy Panie, pokornie Cię prosimy, + wejrzyj na Oblicze Chrystusa, który samego siebie złożył za nas w zbawczej ofierze *
i oczyść nas z grzechów naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O MĘCE PAŃSKIEJ I

ANTYFONA NA KOMUNIĘ                                                                                                                                                        

Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, + żeby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, * bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. (J 17, 24)

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący, wieczny Boże, przyjęliśmy z uczuciem miłości ten Boski Sakrament będący pamiątką Męki i śmierci Twego Syna +, dozwól nam łaskawie, abyśmy czcząc Jego najświętsze Oblicze * wypełniali obowiązek godnego zadośćuczynienia i zasłużyli na oglądanie Jego chwały w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.