Jednym z wielkich pragnień św. Franciszka stało się obudzenie w każdym człowieku zachwytu bezgraniczną Miłością Boga i odwzajemnienie Jej całym sobą. Z ogromnym przejęciem wołał „Miłość nie jest kochana”! W tym wołaniu św. Franciszka jest źródło charyzmatu naszej Wspólnoty zakonnej: miłości wynagradzającej.

Nasza wspólnota życia konsekrowanego należy do Rodziny Zakonów św. Franciszka z Asyżu. W Regule dla wszystkich Braci i Sióstr tej Rodziny św. Franciszek wskazuje nam sposób życia: zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości.

Od św. Franciszka z Asyżu, uczymy się konkretnych sposobów naśladowania Chrystusa wynagradzającego Bogu Ojcu wszelki grzech, który odrzuca Jego odwieczną Miłość. Staramy się podejmować pokutę za własne grzechy, oraz uwielbiać i dziękować za wszelkie dary Bożej Miłości objawione w historii zbawienia. Czynimy to na drogach wskazanych nam przez św. Franciszka zapatrzonego w Oblicze Jezusa.