„ Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia Zmartwychwstanie”
(Mt.17,23)

Drodzy Miłośnicy Bożego Oblicza,

            w Wielki Piątek umarł nie tylko Jezus, umarła także ludzka nadzieja. Umarła ona w Piotrze, Janie, Jakubie i wielu, wielu innych….

Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego wskrzesił Chrystusa z martwych a wraz z Nim wskrzesił nadzieję na nasze życie wieczne.

Niech Obietnica prawdomównego Boga, umacnia tę nadzieję w nas, byśmy wpatrzeni w jaśniejące Oblicze Zmartwychwstałego Pana, nieśli Ją tam gdzie jej brak, gdzie płyną łzy i panuje smutek.

Przykład Maryi, rodzącej nas pod krzyżem Pana, niech będzie pomocą w wiernym trwaniu przy Jezusie z wiarą, byśmy zasłuchani w Jego Słowo, karmieni Jego Ciałem, usprawiedliwieni Jego łaską, potrafili przyjąć dar nowego życia w pokoju i radości.

Z darem modlitwy i radosnym Alleluja

s. Marietta Regina Pstrągowska
z Siostrami Obliczankami

Wielkanoc, AD. 2022