Niech kontemplacja Zmartwychwstałego Oblicza Pana otwiera nasze serca na osobiste doświadczenie Boga Miłości i Pana Życia. Ziech wyzwoli w naszych sercach wdzięczność za łaski wysłużone dla nas na krzyżu, która przełoży się na naszą codzienność…
Do radosnego Alleluja i płynących z serca życzeń dołączamy dar modlitwy i pamięci
m. Marietta z Siostrami Obliczankami