Ojciec Honorat przeżył w zakonie 68 lat z pasją kochania Boga i służenia Mu w każdym czasie, bez względu na warunki, w jakich przyszło mu żyć. Przy nim wielu młodych ludzi rozeznało powołanie, odnalazło swoje miejsce, otrzymało pomoc duchową i wsparcie w trudnościach i kryzysach.

Ojciec Honorat jest przykładem jak żyć w wierności pośród codziennych spraw, a jednocześnie odpowiadać Duchowi Świętemu na nowe wyzwania!

Obchodząc dzień liturgicznego wspomnienia, wracamy do naszych początków, do nauk i przykładu jego życia, by zaczerpnąć z tego źródła na nowo. Przez wstawiennictwo bł. Ojca Honorat prosimy o dar otwartości naszych serc i oczu na Ducha Świętego, by nasze życie dla Chrystusa i Kościoła wydawało owoce.

Błogosławiony Ojcze Honoracie!

Polecamy Ci wszystkich, którzy się pogubili na drogach swojego życia, stracili wiarę. Wszystkich, którym potrzeba wytrwałości i cierpliwości wobec różnych utrapień życia. Polecamy Ci rodziny, młodych, dzieci, ludzi starszych, cierpiących. Prosimy przez Twoje wstawiennictwo za cały Kościół. Pomagaj nam nasz Ojcze trwać mocno w wierze i z zapałem głosić światu Ewangelię. A w sposób szczególny modlimy się o dar nowych powołań i wierność dla powołanych.

Błogosławiony Ojcze Honoracie – módl się za nami!