Litania do Najświętszego Oblicza (I)

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Najświętsze Oblicze, w ogrodzie oliwnym przytłoczone naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze, znieważone i policzkowane,
Najświętsze Oblicze, krwawym potem oblane, upadające pod ciężarem krzyża,
Najświętsze Oblicze, otarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej,
Najświętsze Oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dzień Zmartwychwstania,
Najświętsze Oblicze, promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia,
Najświętsze Oblicze, w Eucharystii ukryte,
Najświętsze Oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie,
Najświętsze Oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Spraw prosimy Cię, wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Oblicza (II)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Oblicze Przenajświętsze przez Maryję i Józefa w stajence uczczone – zmiłuj się nad nami.
Oblicze Przenajświętsze w żłóbeczku łzami zalane,
Oblicze Przenajświętsze napełniające podziwem nauczycieli zakonu,
Oblicze Przenajświętsze białe czystością, rumiane miłością,
Oblicze Przenajświętsze piękniejsze niż słońce,
Oblicze Przenajświętsze świeższe niż róże wiosenne,
Oblicze Przenajświętsze droższe niż złoto, perły i diamenty,
Oblicze Przenajświętsze w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne,
Oblicze Przenajświętsze zachwycające aniołów,
Oblicze Przenajświętsze słodka i czysta rozkoszy świętych,
Oblicze Przenajświętsze arcydzieło Ducha Świętego,
Oblicze Przenajświętsze  najsłodsza  pociecho  Maryi Dziewicy i Józefa świętego,
Oblicze Przenajświętsze zwierciadło niepojętej doskonałości,
Oblicze Przenajświętsze,  którego piękność  jest zawsze dawna i zawsze nowa,
Oblicze Przenajświętsze, które od nas gniew Boży odwracasz,
Oblicze Przenajświętsze postrachu szatanów,
Oblicze Przenajświętsze, skarbie łask i błogosławieństwa,
Oblicze Przenajświętsze zmęczone wśród długich podróży,
Oblicze Przenajświętsze pociągające sprawiedliwych i grzeszników,
Oblicze Przenajświętsze składające pocałunki na głowach dziateczek,
Oblicze Przenajświętsze płaczące nad grobem Łazarza,
Oblicze Przenajświętsze promieniejące na górze Tabor,
Oblicze Przenajświętsze krwawym potem zalane,
Oblicze Przenajświętsze znieważone pocałunkiem Judasza,
Oblicze Przenajświętsze poranione od bicia i policzkowania,
Oblicze Przenajświętsze upadające pod krzyża ciężarem,
Oblicze Przenajświętsze wśród drogi krzyżowej chustą otarte,
Oblicze Przenajświętsze, którego usta były goryczą napełnione,
Oblicze Przenajświętsze, którego piękność zasłoniły grzechy nasze,
Oblicze Przenajświętsze okryte śmiertelną bladością,
Oblicze Przenajświętsze w grobie ukryte,
Oblicze Przenajświętsze w dzień Zmartwychwstania jaśniejące,
Oblicze Przenajświętsze promienne w chwili Wniebowstąpienia,
Oblicze Przenajświętsze w Eucharystii utajone,
Oblicze Przenajświętsze, które ukażesz się na sądzie w majestacie wielkim,
Oblicze Przenajświętsze, które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuista radością,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje.
W. A będziemy zbawieni.

Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważonego w czasie męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Oblicza (III)

Kyrie, elejson.Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, który przyjąłeś postać sługi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który rozmawiałeś z ludźmi,
Jezu, który płakałeś nad Jerozolimą,
Jezu, którego Oblicze jaśniało jak słońce,
Jezu, na którego Oblicze spoglądamy z zachwytem,
Jezu, w czasie modlitwy na Oblicze upadający,
Jezu, którego Oblicze było oblane krwawym potem,
Jezu zdradzony pocałunkiem Judasza,
Jezu spoliczkowany,
Jezu biczowaniem na Obliczu zraniony,
Jezu cierniem ukoronowany,
Jezu trzciną po głowie bity,
Jezu, przed którego Obliczem milczy cała ziemia,
Jezu, którego oczy są świadkami naszych łez,
Jezu, którego oczy są zwrócone na ubogich i potrzebujących,
Jezu, którego oczy są zwrócone na sprawiedliwych i kochających Ciebie,
Jezu, którego oczy widzą złe czyny nasze,
Jezu, którego oczy są łagodne jak oczy gołębicy,
Jezu, którego oczy są jak lampa płonąca,
Jezu, którego oczy są jak ogień gorejący,
Jezu, którego oczy są jaśniejsze od słońca,
Jezu, od którego Oblicza oczekujemy miłosierdzia,
Jezu, któremu znane są nasze drogi,
Jezu przebaczający wszystkim,

Bądź nam miłościw – przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Jezu.

Od zła wszelkiego – wybaw nas Jezu.
Od nagłej i niespodzianej śmierci,
Od potępienia wiecznego,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez chwalebne Przemienienie Twoje,
Przez łzy Twoje,
Przez krwawy pot Twój,
Przez policzkowanie Twoje,
Przez cierniem ukoronowanie,
W dzień sądu Twego,

My, grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Jezu.
Abyśmy umierając dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości,
Aby pamięć o Twoich cierpieniach była naszą siłą w chwilach pokus i trudności,
Abyśmy Ciebie ukrzyżowanego poznali i gorąco ukochali,
Abyśmy tu na ziemi ochotnie niosąc swój krzyż, zasłużyli na udział w radości wiecznej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

P. Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwych, a Jego uszy na ich wołanie.
Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu (Ps 33, 16-19).

P. Wspomnij na miłosierdzie Twe Panie.
W. Na łaski Twoje, co trwają od wieków (Ps 24, 6)

Módlmy się. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Oblicze ukochanego Syna Twego na wynagrodzenie zniewag Mu wyrządzonych oraz za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.