Jak je odczytać? Skąd wiadomo, że się nie mylę?

Każde powołanie bierze początek ze spotkania z Chrystusem. Na kartach Ewangelii za każdym razem spotkanie z Jezusem zaczyna nowy rozdział w życiu zwykłych ludzi, którzy stają się uczniami, przyjaciółmi, braćmi i siostrami Chrystusa.

Tak, to spotkanie otwiera na relację w żywym Bogiem! I w tej relacji śmiało możesz postawić pytania:

Kim Ty Panie jesteś dla mnie?

Kim ja dla Ciebie?

Każdą z nas Chrystus przyprowadził inaczej, w różnym czasie, na różnych etapach życia… Gdyby posłuchać tych historii, to każda z nich jest osobistym spotkaniem z Panem! Wyjątkowym, jedynym, niepowtarzalnym! Nieraz jest ono zaskoczeniem, niespodziewanym zwrotem w życiu, nieraz wytęsknionym wsłuchiwaniem się w Jego głos. Tylko Pan zna serce każdej z nas i wie, jak do tego serca zapukać…
Doświadczyłyśmy niespodzianki spotkania i w tej chwili dostrzegłyśmy obietnicę radości, która może nasycić nasze życie.
(Papież Franciszek)

A odpowiedzią na tę obietnicę jest decyzja:
Dla Ciebie Panie opuszczam wszystko, bo pragnę tylko Ciebie miłować i do Ciebie należeć. 

Co nas łączy? OBLICZE CHRYSTUSA w centrum naszego życia!
Jego miłość sprawia, że pomimo naszych słabości i różnorodności trwamy jako Wspólnota Zakonna, ucząc się miłości do siebie wzajemnie i możemy stawać się każdego dnia darem dla Pana i Kościoła.

A gdzie jest Twoje miejsce?

Gdzie będziesz coraz bardziej stawać się darem dla innych?

Wiesz już?