W Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

W naszych wspólnotach dziś szczególnie przypatrujemy się naszemu powołaniu. Bóg wybrał to, co niemocne, co małe i wzgardzone…

Dziękujemy za dar naszego powołania, za drogę, którą Pan nas prowadzi, za dar Wspólnoty, w której razem dążymy do świętości.

Panie dozwól nam zawsze słuchać Twojego głosu. Spraw, abyśmy nieustannie wzrastały w miłości oblubieńczej. A przez wierne naśladowanie Cię w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, stały się znakiem przyszłego zmartwychwstania i zapowiedzią Twojego powrotu.

Dziś szczególnie modlimy się o dar nowych powołań, o odwagę i zaufanie dla tych, których Pan zaprasza do bliskości z Sobą. 🙂

Rozszerz Panie Twoje miłościwe wołanie na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości! Amen (Papież Paweł VI)

Błogosławiony Honoracie, patronie odkrywania drogi życiowej – módl się za nami.

Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro – módl się za nami.