Boże, wpatrzeni w tajemnicę Chrystusa,

którego zbawcza miłość ogarnia wszystkich ludzi,

dziękujemy Ci za dar powołania do życia zakonnego

Twej wiernej służebnicy, Elizy Cejzik,

którą dałeś nam jako gorliwą apostołkę

miłości wynagradzającej

przez szerzenie czci Bolesnego Oblicza Pana Jezusa.

Racz wynieść ją do chwały ołtarzy,

abyśmy za jej przykładem,

przez kontemplację Oblicza Chrystusa

odkrywali nieprzebrane skarby łask w Nim ukryte

i otrzymali łaskę, o którą z ufnością prosimy.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.