page-header
Powołanie

Powołanie

Oby Pan pozwolił nam odkryć swój plan miłości co do naszego życia i by dał nam odwagę, abyśmy podjęli ryzyko na drodze, którą On dla nas przygotował od zawsze. (Papież Franciszek)

Jak w każdym instytucie zakonnym, osoba rozeznająca powołanie do momentu złożenia ślubów wieczystych musi przebyć drogę kilku lat formacji.

W naszym Zgromadzeniu trwa ona średnio osiem lat.

Pierwszym etapem, jest KANDYDATURA.

Nie jest określona czasem. Kandydatka zostaje przyjęta do Zgromadzenia i przez ten akt potwierdza, że przygotowuje się do wstąpienia na drogę rad ewangelicznych. Nie przyjmuje jeszcze na siebie żadnych zobowiązań. Może pozostać w swoim środowisku, pracy itd. Kontaktuje się z Referentką ds. Powołań.

Drugi etap to POSTULAT.

Postulat trwa co najmniej sześć miesięcy. Postulantka zobowiązuje się już do przebywania w domu zakonnym i poznaje codzienne życie w zakonie. 🙂
W tym czasie może wykonywać pracę zawodową, podlega jednak Opiekunce Postulatu.

Następnym etapem jest NOWICJAT.

W naszym Zgromadzeniu, trwa dwa lata. To rozpoczęcie nowego życia, dlatego nowicjuszka otrzymuje nowe imię.
Tutaj nowicjuszka poznaje, na czym polega życie zakonne, jaki jest charyzmat, którym żyjemy. Uczy się żyć radami ewangelicznymi, które będzie ślubowała. Jest to również czas pogłębiania swojej relacji z Bogiem poprzez regularne życie sakramentalne, modlitwę liturgiczną i osobistą, czytanie duchowne, słuchanie wykładów i zdobywanie wiedzy teologicznej.
W nowicjacie ważna jest nie tylko formacja duchowa, ale także ludzka, która prowadzi do poznawania siebie, pracy nad sobą, a także uczy życia we wspólnocie sióstr.
Nie podejmuje się wtedy pracy zawodowej, ani odpowiedzialnych obowiązków, dlatego można by powiedzieć, że są to takie „dwuletnie rekolekcje”, przygotowujące do decyzji o złożeniu ślubów zakonnych, aby była dobrze przemyślana i podjęta w sposób dojrzały. 🙂

Po dwóch latach nowicjatu siostra składa Pierwsze Śluby Zakonne na jeden rok. Które po roku ponawia na kolejny.

Ten etap formacji nazywa się JUNIORATEM.

U nas trwa około pięciu lat. W czasie junioratu siostra zobowiązana jest już ślubami zakonnymi i przygotowuje się do złożenia ślubów wieczystych. To już nie tyle poznawanie życia zakonnego, co raczej praktykowanie i pogłębianie więzi z Panem i siostrami. 🙂

Juniorat kończy się upragnionymi ślubami wieczystymi!

Ten piękny dzień jest ostatecznym potwierdzeniem związania swego życia z Bogiem poprzez śluby zakonne i pełnej przynależności do Zgromadzenia Sióstr Obliczanek. To naprawdę piękny dzień! 🙂

Teksty o powołaniu, świadectwa

Mamy nadzieję, że spotkanie z naszymi tekstami, pełnymi przemyśleń, przeżyć, poszukiwań związanych z odkrywaniem i trwaniem w naszym powołaniu będzie dla Ciebie inspiracją i pomocą w odkrywaniu tej wyjątkowej drogi do świętości – Twojego powołania!

Czas tęsknoty

Co to znaczy, że ktoś wstąpił na drogę rad ewangelicznych? Czy wstępując do zakonu, tak z dnia na dzień można...

Czytaj więcej
Bo Jezus trafia do serca

o. Mateusz Walczak OSPPE Łk 5,1-11 Św. Łukasz (czerpiąc z Ewangelii św. Marka oraz z tradycji...

Czytaj więcej
Back to top of page